دوره های خانه سازدهنی در دو بخش دوره های حضوری آموزش سازدهنی و دوره های غیر حضوری آموزش سازدهنی به علاقه مندان ارائه می شود.

 

بخش دوره های حضوری :

 

بخش دوره های حضوری آموزش سازدهنی، برای آن دسته از عزیزانی است که توانایی و امکان حضور در کلاس ها را دارند و می توانند در کلاس های گروهی و یا نیمه خصوصی آموزش سازدهنی شرکت کنند.

برای اینکه امروز سازدهنی را شروع کنید، کافیست این فرم را پر کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

فرم ثبت نام

بخش دوره های غیر حضوری:

 

بخش دوره های غیر حضوری آموزش سازدهنی مخصوص عزیزانی است که با وجود علاقه ای که به یادگیری سازدهنی دارند، به دلیل دوری راه یا نداشتن زمان کافی برای شرکت در کلاس، از حضور در کلاس و یادگیری سازدهنی دور مانده اند. این بخش شامل دوره های آموزشی، بسته های دانلودی و وبینارهاست.