کلیپ سازدهنی بلوز

سازدهنی بلوز

کلیپ سازدهنی بلوز: Walking blues Robert Johnson – Indiara Sfair e Guilherme Tosin by Amir Sfair Fil   سبک بلوز  برگرفته از موسیقی سیاهان آمریکا می باشد. پس از مخالفت های فراوان سفیدپوستان متعصب برای ساکت نگه داشتن این موسیقی، به عنوان موسیقی شاخص و اصلی آمریکایی ها شناخته شد.حتی […]