نت Green Sleeves

Green Sleeves یک آهنگ فولک انگلیسی بسیار محبوب است که برای دانلود شما در سایت قرار گرفته است. این نت، برای سازدهنی کروماتیک تهیه شده است.

نت Adagio

Adagio نام یکی از قطعه های معروف توماسو آلبینونی، آهنگساز ایتالیایی، و در سبک باروک است، که برای دانلود شما در سایت قرار گرفته است. این نت برای سازدهنی کروماتیک تنظیم شده است.