کلیپ Blues For Mary Lou

کاترین الیز بالن خواننده و نوازنده موفق سازدهنی است که همراه گروه خود به اجرای قطعات بلوز می پردازد. در اینجا کلیپ زیبایی از سازدهنی با اجرای این نوازنده آمریکایی، برای مشاهده شما بر روی سایت قرار گرفته است.