دوره های حضوری آموزش سازدهنی

همه می دانیم که یادگیری هر سازی در کنار استاد، به پیشرفت سریع تر و حل مشکلات احتمالی در مسیر کمک بسیاری می کند. خانه سازدهنی با علم به این موضوع، دوره های حضوری خانه سازدهنی را برای علاقه مندانی که مشکلی در زمان و مسافت ندارند، طراحی کرده است.

دوره های حضوری آموزش سازدهنی، در دو بخش گروهی و نیمه خصوصی خدمت علاقه مندان ارائه می شود که در ادامه به توضیح هر دو گروه می پردازیم.

دوره های گروهی آموزش سازدهنی

دوره های گروهی آموزش سازدهنی، برای هنرجویانی طراحی شده است که …

از ویژگی های خوب این دوره، آمادگی بیشتر هنرجو برای پیوستن به ارکستر …

دوره های نیمه گروهی آموزش سازدهنی

دوره های نیمه گروهی آموزش سازدهنی، برای هنرجویانی طراحی شده است که …

از ویژگی های خوب دوره نیمه گروهی آموزش سازدهنی،  …